Automaty wrzutowe, hologram dźwiękowy
Nr konta:
71 1090 1522 0000 0001 0644 2410
Bank Zachodni WBK S.A.

Kapitał zakładowy 50 000 PLN
KRS 0000268300
Rejestr Przedsiębiorców
Sad Rejonowy VI Wydz. Gospodarczy

NIP: 8961421741
REGON: 020416771